مسابقات و چالش های رقابتی هوش مصنوعی

رقابت‌های هوش مصنوعی اصفهان که با عنوان IAI (Isfahan Artificial Intelligence) معرفی شده است، سلسله رقابت‌هایی است که به میزبانی بنیاد ملی نخبگان اصفهان در راستای به کارگیری هوش مصنوعی در حل چالش‌ها و مسائل واقعی کشور به ویژه شهر اصفهان به وجود آمده است. در این رقابت‌های ملی، چندین چالش از مسائل واقعی کشور در حوزه های مختلف مطرح می‌شود. سپس تیم های مستعد و خلاق ثبت نام کرده و برای شرکت در مسابقه ارزیابی می شوند. داده های مربوط به هر چالش برای تیم های تایید شده در آن چالش ارسال می شود و نتایج پیش بینی داده ها پس از یک بازه زمانی بررسی داده ها توسط تیم ها بارگذاری می شود. بر اساس چارچوب ارزیابی معرفی شده برای هر چالش، تیم های برتر مشخص خواهند شد و در نهایت رویداد اختتامیه شامل برنامه اعطای جوایز، برگزاری کارگاه ها، نشست های تخصصی حول چالش ها و شبکه سازی و معارفه افراد، به صورت حضوری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

اولین دوره این رقابت ها امسال هم زمان با رویداد جایزه مصطفی در شهر اصفهان برگزار می گردد.

از اهداف این رقابت ها می توان موارد زیر را برشمرد:
1) ترویج هوش مصنوعی در کشور و شهر اصفهان
2) شناسایی افراد مستعد و توانمند و معرفی آن ها به صنایع مرتبط
3) تیم سازی و شبکه سازی افراد فعال در حوزه هوش مصنوعی
4) بحث و تبادل نظر میان دانشگاهیان و صنعت‌گران

برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام کلیک کنید.